เปิดใจ ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มธ.รุ่นแรก วัย 88 ร่วมแปรอักษรแสดงความอาลัย เผยจงรักภักดีตราบสิ้นลมหายใจ