ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อเป็น "ทุนการศึกษา" ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่น้องสิงห์แดงทุกท่าน สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อเป็น "ทุนการศึกษา" ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่น้องๆ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โดยทางคณะฯ จะพิจารณามอบให้แก่นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนฯ ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น ทุนทั่วไปหรือทุนให้เปล่า และทุนทำงาน นอกจากนี้ยังมีทุนที่มีผู้ประสงค์มอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาด้วย

 

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับทุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัยจำนวน 27 คน ได้รับทุนทั่วไปจากคณะจำนวน 9 คน และทุนทำงาน จำนวน 22 ทุน ทั้งนี้ีมีแหล่งเงินทุนที่จัดสรรให้กับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจากกองทุนต่างๆ ที่ทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ

 

*ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี... "กองทุนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

 

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 905-0-07204-1

 

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 155-2-12837-1

 

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 003-3-81477-1

 

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ คุณจุฑาทิพย์ จาตุรนตกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2613-2344 และ โทรสาร 0-2226-5651