ชมรมกอล์ฟสิงห์แดง จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2


ชมรมกอล์ฟสิงห์แดง จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 23มิถุนายน 2561 เวลา 12.00น. ณ สนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี  โดยมีผลการแข่งขันกอล์ฟสิงห์แดง ครั้งที่ 2 ดังนี้

ไฟท์ A

ชนะเลิศ - นายเภา บุญเยี่ยม รุ่น 40

รองชนะเลิศ - นายโสรส คล่องเชิงสาน รุ่น 34

ไฟท์ B

ชนะเลิศ - นายเต็มสุข สุวรรณศร รุ่น 21

รองชนะเลิศ - นายภัครธรณ์ เทียนไชย รุ่น 32

ไฟท์ C

ชนะเลิศ - นายจเด็จ อินสว่าง รุ่น 17

รองชนะเลิศ - นายโยธินศร์ สมุทรคีรี รุ่น 24

 

รางวัลถ้วยบู้บี้  -  นายสถาพร สันติบุตร รุ่น 19