งานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ศิริโรจน์ สิงห์แดง รุ่น 1

พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ศิริโรจน์ สิงห์แดง รุ่น 1 อดีตผู้บังคับการสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

 

โดยมีสิงห์แดงรุ่นต่างๆ ร่วมไว้อาลัยในพิธี อาทิ

อนันต์ อนันตกูล รุ่น 2 ราชบัณฑิต

พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ รุ่น 6

สมพงษ์ กฤตลักษณ์ รุ่น 7

ประเจียด สกุลวงศ์ รุ่น 8

สุขวิช รังสิตพล รุ่น 9

ดิเรก อุทัยผล รุ่น 11

อภัย จันทนะจุลกะ รุ่น 13

ประจวบ ไชยสาส์น รุ่น 14

เย็นฤดี วงศ์พุฒ รุ่น 16

ธวัช สุวุฒิกุล รุ่น 17

สมชาย ชุ่มรัตน์ รุ่น 20

เมฆินทร์ เมธาวิกูล รุ่น 20

และ วรรณวิไล พรหมลักขโณ รุ่น 22 นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมพิธี ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร