การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟสิงห์แดง จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ รอยัลเจมส์ ซิตี้ รังสิต คลอง 6

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำรายได้มอบให้แก่สมาคมฯ ในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 

กราบขอบพระคุณพี่น้องสิงห์แดง และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ และ ชมรมกอล์ฟสิงห์แดง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง