โครงการ “สิงห์แดงสัญจร” ครั้งที่10 (ภาคใต้)

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (สิงห์แดง รุ่น 38) เป็นประธานเปิดโครงการ “สิงห์แดงสัญจร” ครั้งที่10 (ภาคใต้)

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และโต้วาทีญัตติทางรัฐศาสตร์ ของโรงเรียนต่างๆ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สิงห์แดง รุ่น 22) และ นางสาวทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น 42) ร่วมพิธี ที่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช