การแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างคณะ รายการ “โดมทองคำ” ประจำปี 2561

ชมรมกอล์ฟสิงห์แดง โดยการสนับสนุนของ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกอล์ฟสิงห์แดงเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างคณะ รายการ “โดมทองคำ” ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ สนามโลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับ หนู - วิสิษฏ์ พวงเพชร “สิงห์แดง รุ่น 30” รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทำ Hole in One หลุม 8 พาร์ 3 ระยะ 120 หลา ด้วยเหล็ก 9

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านพ้นไปด้วยความสามัคคีของพี่น้องลูกแม่โดมชาวเหลืองแดง