งานสิงห์แดงรวมใจ น้อมรำลึก ธรรมราชา

งาน "สิงห์แดงรวมใจ น้อมรำลึก ธรรมราชา" เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเช้ามีการประชุมใหญ่ประจำปีของ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560