ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน “มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ๗๐ ปี สิงห์แดง”

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
ขอเชิญ “สิงห์แดง” ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกสาขาและทุกระดับปริญญาร่วมงาน

“มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ๗๐ ปี สิงห์แดง” 
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ศ.ทวี แรงขำ (ร.๑๐๓) เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

การแต่งกาย – สวมเสื้อเหลืองให้สะพรั่งทั่วทั้งงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

ผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อจัดอาหารรับรองให้พอเพียง 
และร่วมลุ้นรับของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น! 

ลิ้งค์ - ลงทะเบียนร่วมงาน https://bit.ly/2UwEKTD