งาน มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ 70 ปี สิงห์แดง 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "มุทิตาคณาจารย์ สานสัมพันธ์น้องพี่ 70 ปี สิงห์แดง" เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

 

ดยมีพิธีทำบุญ-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมทั้งการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และสิงห์แดงอาวุโส ในบรรยากาศแห่ง “สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง” สมดังคำขวัญของคณะ

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญ-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

 

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

 

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

 

ภาพบรรยากาศการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และสิงห์แดงอาวุโส