ขอเชิญร่วมสนับสนุน สินค้าของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมสนับสนุน สินค้าของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ