เคารพรักและอาลัยยิ่งต่อการจากไป ของ "ธรรมศาสตราภิชาน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ"