ประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ สัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2560 พร้อมสังสรรค์พี่น้องสิงห์แดง

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมสมาคมรัฐศาสตร์ฯ สัญจร ประจำเดือนธันวาคม 2560 และร่วมสังสรรค์พี่น้องสิงห์แดงในกิจกรรม "เฮฮาประสาสิงห์แดง" ต้อนรับปีใหม่ 2561  โดยมี อดีตนายกสมาคมฯ 4 ท่าน คือ พ.ท.กมล ประจวบเหมาะ, นายบุญสิน จตุรพฤกษ์, นายนที เปรมรัศมี และ นายวิเชียร ชวลิต พร้อมด้วย รศ.วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งบรรดาสิงห์แดงรุ่นต่างๆ ร่วมประชุมฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง สมกับคำขวัญ "สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง" เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ บ้านนวธารา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี