ผู้นำของประชาคมสิงห์แดง อวยพรปีใหม่ 2561

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2561 นี้  3 ผู้นำของประชาคมสิงห์แดง ขออวยพรปีใหม่ 
รวมพลังส่งความสุขและความสำเร็จ มายังพี่น้องสิงห์แดงทุกคน..."สามัคคี ประเพณี เป็นพี่น้อง"...